Det är några av fynden vid den arkeologiska utgrävningarna av lämningar efter en gård i Norrtil i Sigtuna kommun som avslutas inom kort.

– Gården i Norrtil antas ha nära koppling till Sigtuna och framväxten av staden under slutet av 900-talet, säger arkeologen och projektledaren Anton Seiler från Arkeologerna i ett pressmeddelande från Arkeologerna.

Gården i Norrtil var bebodd från 800-talet till omkring 1520 och var en rik gård, vilken fynden bekräftar.