En undersökning bland boende i Sigtuna från i år, visar att bilen används mest och cykeln minst, både resor inom kommunen och till och från Sigtuna. Orsaken till resvalet är snabbheten. I Sigtuna kommun har strategin för att få fler att välja hälsoalternativet dessutom avbrutits i väntan på ny översiktsplan.

Kommunen vill öka nyttoresor med cykel. Men för tillfället ligger arbetet på is och återupptas i samband med kommunens arbete med översiktsplanen under kommande mandatperiod, enligt kommunens kommunikatör Sarah Nordling.

Trots detta har nya cykelbanor byggds. En ny del av Ragvaldsbovägen blev klar för cykling i mitten av juni och förra året färdigställdes cykelvägen mot Upplands Väsby. På Destination Sigtuna rekommenderas cykling, men det saknas cykelkartor så i stället delas Sigtunakartan ut.

Artikelbild

Tips på cykelturer:

*Wenngarn från Märsta. Cykla till Sigtuna via anvisad cykelväg. Efter Färjestadsbron följ skyltar till Viby by, fortsätt genom Viby by till Wenngarn via Sigtuna golfklubb.

*Steninge Slott från Sigtuna. Följ skyltar från strandpromenaden till Märsta, Följ skyltar till Rävsta, följ därefter skyltar till Märsta och vidare till Steninge slott.

*Rosersbergs slott från Sigtuna. Följ skyltar till Märsta och Rävsta. Fortsätt mot Steninge slott. Från Steninge slott följ skyltar till Botele Udd/Svarvarhagen och fortsätt till Rosersbergs slott.

Artikelbild

*Från Märsta – Odensala kyrka och Husby-Ärlinghundra kyrka. Cykla via Västra Bangatan, därefter landsväg. På tillbakavägen följer du anvisade skyltar till Märsta.