På ett inhängnat och välbevakat område i Märsta står de på rad. Bilar som bärgats bort från olika platser i Sigtuna kommun. Bilar som bland annat stått felparkerade hamnar här. Och de är många.

Under 2017 togs beslut om flyttning av 350 fordon i kommunen. I närmare hälften av fallen flyttades bilarna eftersom ägarna hade obetalda parkeringsböter på minst 5000 kronor.

- Sett till befolkningsmängden i kommunen så ligger vi nog i topp i landet när det gäller flyttade fordon, säger Mikael Kraus, biträdande enhetschef på trafikdriftsenheten i Sigtuna kommun.

Artikelbild

| Trafikfara. Den här bilen bärgades bort för en tid sedan. Trots väglaget är det slitna sommardäck som sitter på.

Som jämförelse nämner han en av Sveriges större städer. Där beslagtogs 270 bilar under 2017. Att jämföra med Sigtunas 350.

Bilarna bärgas till kommunens uppställningsplats för beslagtagna bilar. Bilägaren har sedan tre månader på sig att lösa ut sin bil. Men det är inte så vanligt att det händer.

- I de flesta fall fraktas bilarna till skroten efter en viss uppställningstid, säger Mikael Kraus, eftersom skulderna måste lösas innan vi lämnar ut ett fordon.

Då handlar det ofta om så kallade målvaktsbilar, där en person står som ägare på flera bilar för att de som egentligen använder bilen ska slippa till exempel p-böter.

Mikael Kraus pekar på en av bilarna på uppställningsplatsen. Bilen har blankslitna sommardäck.

- Hur skulle föraren kunna hinna stanna bilen snabbt i dåligt väglag utanför till exempel en skola? säger han.

- På så sätt gör vi även en samhällsnyttig insats som får bort trafikfarliga bilar från vägarna.