Flytten innebär enligt förvaltningschefen Kristina Holmberg att hemtjänstens medarbetare utgår från Märsta centrum när de åker med tjänstebilar till brukarna. Flytten är en del av kommunens mål och budget 2019–2021, som beslutades av kommunfullmäktige för att effektivisera och förbättra hemtjänsten.

– Flytten kommer inte att påverka brukarna eller kvaliteten på de levererade tjänsterna, säger Kristina Holmberg.

Hon får dock inte medhåll av oroliga anhöriga och brukare.

– Hemtjänsten i Rosersberg har fungerat bra. Med kontorets flytt till Märsta kan brukarna få sämre service genom att anställda får sämre arbetsvillkor, säger en anhörig som vill vara anonym.

Enligt Kristina Holmberg förbättrar flytten arbetsmiljön. De gamla lokalerna är i för dåligt skick och trånga, och nu får medarbetarna nya lokaler där det finns en fysiskt tillgänglig chef på plats.

– För brukaren blir det ingen förändring. För organisationen blir det en förbättrad styrning och ledning av hemtjänsten med en fysiskt närvarande chef. Dessutom finns många samverkansfördelar, till exempel kring vikariehantering. Vi bli mer kostnadseffektiva, däremot är det svårt att säga en exakt summa.

Enligt uppgift är dock den nya lokalen också trång, då fler anställda från Sätuna- och Tingvallagruppen också delar utrymmet.

Kritiken handlar också om toalettbesök. De anställda får inte använda brukarnas toalett. Nu efter flytten måste de använda andra lokaler, bland annat skolan i Rosersberg.

Enligt uppgift har till och med en restaurang föreslagits, något som kritiseras hårt.

– Hur tänker Sigtuna kommun egentligen. Detta är inte genomtänkt, säger en anhörig.

Förvaltningschefen svarar inte på frågan om det är ett bra alternativ att använda andra lokalers toaletter.

Säkerheten kring nyckelhanteringen ifrågasätts också.

– De anställda kommer att springa runt med en massa nycklar till brukare. Vad händer om man tappar någon eller några nycklar? Det skapar oro bland brukarna. Dessutom verkar det tungt att bära runt så många nycklar, säger en anhörig.

Kristina Holmberg svarar att säkerheten kring nycklar är densamma som tidigare och att tunga nycklar aldrig har rapporterats som ett arbetsmiljöproblem.

– En risk- och konsekvensanalys gjordes innan flytten samt samverkan med fackliga ombud.

Läs även

Stressad personal skapar oro

Hemtjänstens besök uteblev

Valsta hemtjänst har flest anmälningar

Hemtjänsten tros ha missat tusentals besök