Missen inträffade inom hemtjänsten i Sigtuna kommun. När brukaren inte fick sitt inplanerade besök på kvällen blev denne orolig och slog själv larm. Nattpatrullen gjorde då ett hembesök. Trots att det inplanerade hembesöket uteblev var det dock registretat som genomfört enligt personalens handenhet.
I kommunens anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver man att förvaltningen nu besällt in så kallade RFID-taggar som kommer att instaleras hemma hos brukarna för att "kvalitetssäkra hemtjänsten och besöken hemma hos brukarna", skriver man.