Han säger att han vill göra massor av förändringar. Det blir även besparingar.

– Till att börja med måste vi få ordning och reda i förvaltningarna och i de kommunala verksamheterna, i hela den kommunala apparaten. De behöver omfattas av en rejäl genomgång så vi kan bli så effektiva som vi måste vara, säger Olov Holst till Sigtunabygden.

Han är kritisk mot hur kommunen har styrts de senaste åren.

– Det är rörigt, med bristfälliga processer och styrdokument som är motsägelsefulla, vi vill öppna upp och demokratisera processen i kommunhuset och i politiken.

Ett konkret exempel på öppenhet är att ha öppna beredningsmöten så alla partier får vara där och höra vad tjänstemännen har att säga. Så var det inte under det gamla styret.

– Det är nu slut på stängda beredningar där bara få partier får lyssna på tjänstemännen.

Det blir dock ett tufft arbete, enligt honom.

– Vi är i ett otroligt tufft läge ekonomiskt när vi sätter oss ner för att göra bugdeten. I princip börjar vi på minus 130 miljoner – det är utgångsläget för budgetarbetet. Vi måste lösa det någonstans, bland annat genom besparingar och effektiviseringar på en rad ställen.

Kärnverksamheter som skolan, vården och omsorgen samt tryggheten kommer att prioriteras.

Det var under torsdagens extrainsatta möte i kommunfullmäktige som den nya regnbågskoalitionen röstade fram ett nytt styre i Sigtuna kommun. Sigtunabygden/UNT rapporterade då att Ibrahim Khalifa (S) får kliva av från ordförandeposten i kommunstyrelsen och klubban tas över av Olov Holst (M).

Socialdemokraterna håller inte med om den bild som Olov Holst målar upp av hur kommunen styrts de senaste åren. En artikel med deras syn på saken kommer under dagen.

Bland annat skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande:

"Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan 2002 och har genom en medveten och expansiv, bostads-, näringslivs- och jobbpolitik skapat stark tillväxt, vilket kommit kommuninvånarna till nytta i form av välfärd. Vi har fört en jobbpolitik som har gett människor chans att bidra till samhället genom att jobba istället för att få bidrag. Under Socialdemokratiskt styre i kommunen har vi prioriterat en öppen och demokratisk dialog med invånare, t ex Äldreriksdagen där kommunens seniorer fått göra sina röster hörda" står det bland annat i pressmeddelandet.

Läs:Klart: Nytt styre i Sigtuna