Felicia Kleiner går i årskurs 7 på SSHL, Sigtunaskolan humanistiska läroverket, och vill bli advokat. Men just nu är hon glad över att få vara Sigtunas Lucia.

– Det ska bli kul att få träffa de äldre i kommunen och besöka olika företag, säger Felicia Kleiner.

Hon kröntes 25 november, men själva jobbet - att sjunga med Luciatåget i olika verksamheter och företag börjar 8 december.

Artikelbild

| Sigtunas Lucia

Luciatraditionen är viktig för henne.

– Vi har firat det sedan jag var liten, på förskolan till exempel då alla fick vara Lucia. Högtiden betyder bland annat att vara med familjen och ha koll på Luciatåget.

Är du rädd att få stearin i håret?

– Nej. Däremot är jag rädd att få stearin i ansiktet. Det är ju varmt! säger hon och skrattar.

Artikelbild

| Sigtunas Lucia

Finns det knep för att undvika att få stearin i ansiktet?

– Man ska gå rakt har de andra sagt, haha!

Artikelbild

| Sigtunas Lucia

Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden krönte Lucia i Valsta centrum.

Efter luciakröningen uppmärksammades FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor genom en ljusmanifestation. Representanter från olika organisationer höll tal och ett gemensamt uttalande från kommunens föreningsliv lästes upp. Därefter tändes ljus och placerades så att kvinnotecknet formas. En tyst minut hölls för de kvinnor som mist sitt liv på grund av våldet.

Nästa aktivitet blir den 8 december då Sigtunas Lucia med tärnor besöker Märsta centrum för att sprida ljus och värme klockan 12.30.