Genom samarbetet kommer hotellet att belysa Kvinnojourens arbete och driva frågan på Arlanda flygplats.

Om hur de samarbetar för att öka tryggheten för utsatta kvinnor och barn svarar de så här:

– Genom erfarenhets- och kunskapsutbyte där vi tillsammans belyser frågan och stöttar varandra för att skapa en tryggare tillvaro för utsatta personer, säger Selma Koso, verksamhetsansvarig på Kvinnojouren Sigtuna.

– En stor del av Kvinnojourens arbete är av sådan art att vi inte i detalj kan gå ut med hur vi stödjer dem, eller i vilken form samarbetet är utformat. Men jag vill gärna belysa det nätverk som vi startat upp med polis, Kvinnojouren och Clarion där vi tillsammans kan hjälpa utsatta kvinnor och flickor genom att upptäcka och stoppa till exempel trafficking eller tvångsgifte, när de passerar genom flygplatsen. Vi har även en ambition att få in övriga hotell i detta nätverk, säger Pernilla Johansson, vd Clarion Hotel Arlanda Airport.

Läs mer: Prisades med Guldklöver