”Här pågår ett skolprojekt med läshundar och barn”, står det på en skylt med en bild på en hund vid Sigtuna biblioteks entré. Det är stränga regler som gäller – ingen får komma in just då.

Jag väntar på bottenvåningen och i tystnaden som råder hörs ett barns självsäkra röst från andra våningen.

Barnbibliotekarie ­Paula Norrlid förklarar att det bara är ett barn och en hund i taget. Barnet ­läser en bok för en hund i 30 minuter. De sitter på en madrass med kuddar och avskärmning. Barnet får hålla om hunden och visa bilder för den. Hunden i sin tur sitter tätt intill. Tanken är att den lyssnar kravlöst och icke-dömande, vilket ska ge en lugnande effekt i en situation som för många barn är stressande.

Artikelbild

| Tre av hundarna är lugna, framför allt den äldsta, femåriga Nova. Tvååriga Luna är lika stor som sin mamma, men är energisk och kan inte ligga eller sitta still. Hon vill komma fram och hälsa med sin nos eller tass.

Läshundarna finns på Sigtuna bibliotek en förmiddag i veckan under vårterminen. Några utvalda barn som går i årskurs tre på S:t Pers skola i Sigtuna deltar i projektet.

Jobbar som vårdhundar

När det sista barnet har gått för dagen får jag träffa läshundarna. De är två pudlar, Muffins och Milou, samt två golden retrievrar, mamman Nova och ­dottern Luna.

De jobbar vanligtvis som vårdhundar – de motiverar äldre människor till nödvändig träning. Men nu har de också blivit läshundar. Deras matte, Sigtunabon Marika Zetterdahl, startade tillsammans med Uppsalabon Elina Garp läshundsprojektet i Sigtuna kommun.

Artikelbild

| Lena Gustafson Randau, bibliotekschef i Sigtuna kommun.

– Syftet är att väcka en större läslust hos barnen. De ska tycka att det är roligt att komma till lässtunden, säger Elina Garp.

Den fysiska närheten till hunden ger en känsla av trygghet och lugn.

Artikelbild

| Ingen får komma in under läshundsprojektet.

– Vi vill utöka och avdramatisera läsningen, så barnen kopplar av när de läser, säger Marika Zetterdahl, som tidigare var lärare på Sankt Pers skola.

Den onsdagen jag är där kommer politiker i ­Sigtuna kommun på besök för att diskutera framtiden för läshundsprojektet. En vision är att hundarna åker med i en bokbuss till kommunens olika skolor.

Litteraturkrysset för vuxna är också nytt för i år.

– Det är som ett melodi­kryss. Det är ett enklare korsord med ledtrådar. Man kan vinna en bok, säger bibliotekarien Paula Norrlid.

Det äger rum en torsdag varje månad. Intresset vid det första tillfället var dock svalt, med bara en besökare. Detta kan bero på att det inte är många som känner till det ännu, enligt Paula Norrlid.

Generösare öppettider

De nya biblioteken i Märsta och Valsta är öppna till klockan 19 på vardagar. Många har efterlyst längre öppettider­ även i Sigtuna. Och från och med i år har Sigtuna bibliotek öppet fram till klockan 19 på torsdagar.

Bibliotekschefen Lena Gustafson Randau förklarar att det nyöppnade biblioteket i Valsta har längre öppettider än Sigtuna bibliotek på grund av samarbetet med Medborgarkontoret och Valsta­satsningen, som ställer upp med extra arbetskraft.

Kan Sigtuna bibliotek bli ett kulturcentrum som Märsta bibliotek?

– Märsta har nu fått förutsättningar som kulturcentrum med arrangemang som riktar sig till hela kommunen.