– Vi ska öka tillgängligheten till våra anläggningar så alla känner sig välkomna oavsett kulturell bakgrund, ålder,kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, säger Marie Axelsson (S), ny ordförande i kultur- och fritidsnämnden sedan årsskiftet.

Vice ordföranden Dragan Perkovic (FP) vet hur det känns att komma från en annan bakgrund. Han kom till Sverige 22 år gammal som flykting från Montenegro i före detta Jugoslavien.

– När man kommer från ett annat land är det bra att komma till ett sammanhang. Idrotten är perfekt för integration. Det för in människor på rätt sätt, säger Dragan Perkovic, som fyra gånger blivit svensk mästare i judo.

Artikelbild

| Ordförande Marie Axelsson och vice ordförande Dragan Perkovic.

Integrationen ska ske genom att bland annat utveckla projektet Brobygget för ungdomar 7–13 år. Tre idrottsföreningar är inblandade i projektet –Märsta IK, Skånela handboll och Sigtuna basket, men tanken är nu att fler föreningar ska delta.

– Det är ett projekt som inspirerar barn genom duktiga ledare som kan jobba med värdegrund. Kommunen är spretig, så vi behöver jobba med att bygga broar mellan kommundelarna, säger Marie Axelsson.

På landsbygden kommer idrottsplatsen vid Skepptuna skola att rustas upp och en spontan­idrottsplats ska byggas i Lunda.

Kommunen över­väger också att introducera fler typer av idrotter som brottning, volleyboll och basket för rullstolburna.

Men vad gör ni för dem som inte håller på med idrott?

– Det gäller att hitta balans mellan idrotten och kulturutbudet. Det måste finnas många saker att välja på. Även en bra fritidsgårdsverksamhet, vilket vi har. Det blir ännu bättre när vi har byggt allaktivitetshuset i Valsta.

Flera idrottsföreningar i kommunen har dålig ekonomi. Vad gör kommunen för att hjälpa dem?

– Kultur- och fritidsförvaltningen sköter dialogen med föreningarna och ser på vilket sätt de kan hjälpa dem. Det handlar mer om handledning och dialog med förvaltningen, säger Marie Axelsson.

Kommer ni att köpa Valsta Syrianskas klubblokal för att få föreningens ekonomi på fötter?

– Det är inte en aktuell åtgärd.

Hur viktigt är det för föreningarna i Sigtuna kommun att finnas i högre divisioner?

– Visst är det viktigt för motivationen att få fram lag i högre divisioner, men det är ännu viktigare att ha väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet.

Ska ni ge ekonomiskt stöd till föreningar som arrangerar föreläsningar med föredragshållare vars budskap bedöms innefatta hets mot folkgrupp?

– Nej alla föreningar måste följa kommunens regler.