Kriminellas Revansch i samhället, Kris, är en ideell förening där före detta kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället.

Ali Wandi (S) som är kommundelsrådets ordförande i Valsta är den som tagit initiativet till projektet. I en tidigare intervju berättade han att Kris i Uppland har fått uppdraget av Sigtuna kommun för att hålla ordning och reda i Valsta centrum.

Krismedlemmarna har enligt honom haft en presentation för företagarna i centrum. Under presentationen uppmanades företagarna att ringa Kris dygnet runt vid behov.

Ali Wandi sa också att 2–3 Krismedlemmar dagligen ska gå omkring i Valsta centrum och prata med invånarna.

– Vårt syfte är att få tillbaka ordning och reda omkring Valsta centrum, säger Ali Wandi.

Men när Sigtunabygden senare vill veta hur avtalet med Kris ser ut och hur mycket pengar kommunen kommer betala för samarbetet, så hänvisar Ali Wandi till kommunledningen som hänvisar tillbaka till Ali Wandi.

Därefter backar han från sina tidigare uttalanden om att det finns ett avtal med Kris om hur de ska arbeta och skriver till Sigtunabygden:

"Med stöd av beslut från kommundelsrådet har vi fått till uppdrag att i samråd med Kris kartlägga åtgärdsbehov som sedan ska resultera i ett underlag för kommande avtal." Och betonar: "Det finns för närvarande inget undertecknat avtal vad jag vet."

Kris välkomnas varmt i Valsta av de Valstabor som Sigtunabygden har pratat med i Valsta centrum. Problem finns i området och just Kris kan vara en förebild för ungdomar som är bråkiga, stökiga eller har drogproblem, anser de.

Men alla är inte positiva till Kris.

Thomas Mileborn, kommunens egen säkerhetschef, är kritisk mot projektet. Han menar att det finns andra åtgärder att ta till, exempelvis en samverkan med civilsamhället och fastighetsägarna, som redan nu finns, samt aktiviteter som kan locka vuxna till centrumet.

Några av Sigtunabygdens källor ifrågasätter också kostnaden för projektet. Enligt dem har det diskuterats en summa på 1,2 miljoner kronor. Så mycket kan det kosta att anlita Kris.

– Det är alldeles för mycket pengar. Det är oerhört oansvarigt. Och varför är det inte skrivet någonstans, säger den upprörda källan.

En annan person bekräftar att denne har sett en projektplan, där det inte finns med någon budget.

– Det brukar finnas med i projektplaner, men just i denna projektplan står inga kostnader. Det är konstigt. Man har ju pratat om 1,2 miljoner med flertalet tillfällen, som jag tycker är för mycket.

Sigtunabygden ställer frågan om kostnaderna till de som lett projektet, Ali Wandi och Ibrahim Khalifa.

Ingen av dem kan till en början ge ett svar och hänvisar till andra personer.

"Jag vet inte hur avtalet ser ut eller hur mycket det kostar. Fråga kommunledningen," skriver till exempel Ali Wandi.

Sigtunabygden: Du menar Ibrahim Khalifa?

"Jag tror inte att han tecknar avtal, det måste vara någon tjänsteman", skriver Ali Wandi.

Senare skriver han dock: "Med stöd av beslut från kommundelsrådet har vi fått till uppdrag att i samråd med Kris kartlägga åtgärdsbehov som sedan ska resultera i ett underlag för kommande avtal." Och betonar: "Det finns för närvarande inget undertecknat avtal vad jag vet."

Och det bekräftar även Ibrahim Khalifa senare.

– Det finns inget påskrivet avtal. De bara presenterade sitt projektkoncept på kommundelsrådet och har inte kommit med någon offert eller något avtal ännu. Det finns inget prisförslag, säger Ibrahim Khalifa. Det finns inte heller någon summa man har pratat om, enligt honom.

Men det stämmer inte enligt Sigtunabygdens källor som står fast vid att summan 1,2 miljoner i ersättning till Kris har nämnts flera gånger, vilket flera tjänstemän på kommunen tycker är en alldeles för hög summa.

Mer om Kris i Valsta sen.

Läs mer: "Kris engagerad i Valsta"