– Det är ett stort svek mot såväl invånarna i Sigtuna kommun som mot Arlandaregionen i sin helhet, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun, i ett pressmeddelande.

Förra året presenterades planer för en satsning på Märsta station som bland annat skulle innebära ett nytt resecentrum med vänthall, breddning av plattformar och en bro över järnvägsspåren. Tanken var att staten skulle stå för merparten av investeringarna. Sigtuna kommun skulle satsa 150-200 miloner kronor på stationsområdet.

Men när infrastruktursatsningen presenterades på måndagen var Märstaplanerna inte med.

– Sigtuna kommun har kommit långt i planeringen av området runt Märsta station. Vi har bland annat identifierat möjligheterna att bygga upp till 3 500 bostäder i direkt anslutning till stationen, säger Olov Holst i pressmeddelandet.

Även Socialdemokraterna i Sigtuna är kritiska till beskedet från regeringen.

– Det är en besvikelse att vi inte prioriterats den här gången heller, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S) i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Sigtuna.

– Området runt Märsta station är oerhört viktigt för Märstas kommunikationsmöjligheter och vidare infrastrukturutveckling, skriver S vidare i pressmeddelandet.

Även Miljöpartiet i Sigtuna uttrycker sin besvikelse:

"Det är med besvikelse som Miljöpartiet i Sigtuna konstaterar att regeringens infrastrukturplan inte innehåller någon satsning på Märsta station. Vi menar att en utbyggnad av Märsta station är helt nödvändig för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv", skriver man i ett pressmeddelande.

Inte heller den sedan länge önskade breddningen av E 4 mellan Upplands Väsby och Arlanda finns med i regeringens satsning på infrastrukturen de närmaste tio åren.