Tidningen har tidigare berättat om risken för eldningsförbud under valborgsfirandet. Efter diskussioner har dock räddningstjänsten nu tagit ett beslut. Utifrån SMHI:s prognos så tolkar räddningstjänsten den som att det går att tända majbrasor på allmänna valborgsfiranden.

– Vi kommer inte att lägga ett eldningsförbud. Men prognosen blir säkrare ju närmare dagen kommer så det finns en liten risk att beslutet ändras, säger Sten Andersson, strateg på brandkåren Attunda.

Eldning under valborg avråds dock fortfarande på grund av den stora brandrisken.

"Det varma och torra vädret har gjort gräset torrt och det är stor brandrisk i skog och mark. En valborgseld eller en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Därför avråds eldning under valborgsmässoafton och fram till dess att räddningstjänsterna bedömer brandrisken som mindre," står det på Brandkåren Attundas facebook.

I en tidigare intervju med Brandkåren Attundas distriktschef Per Jonsson betonar han att ansvaret alltid ligger hos den som tänder.

– Man kan bli vållande. Framför allt nu när vi avråder från att elda och tänder man ändå så kan konsekvensen bli större för individen.

Läs även:Risk för eldförbud på Valborg

Läs även:Här firas valborg i Sigtuna

Läs även:Varning: fortsatt brandrisk i skog och mark