Grundvattennivåerna är, enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU), under de normala i Mälardalen. Men inget bevattningsförbud är på gång för trakterna kring Knivsta och Sigtuna.

– Det dricksvatten som vi levererar hämtas från Mälaren, säger Erik Norgren, kommunikatör på Roslagsvatten.

Han säger att vattennivåerna i denna vattentäkt inte utgör något problem:

– Det handlar snarare om reningsverkets kapacitet och hur mycket vatten man kan rena per dygn, säger han.

Vattenproducenten Norrvatten driver Görvälns vattenverk. Det är de som förser såväl Knivsta– som Sigtunaborna med dricksvatten och i början av sommaren gick de ut med en vädjan att spara på vattnet. I denna skriver de att tillgången på råvatten är god, men att vattenverket har en begränsad kapacitet och att produktionen av dricksvatten då låg nära verkets maxkapacitet. För de med egen brunn kan den låga grundvattennivån göra sig påmind i form av sinade brunnar. Roslagsvatten har därför satt upp två tappställen för att de som har problem med vattenförsörjningen ska kunna hämta dricksvatten. Dessa finns på Hyvelgatan och Kapellvägen i Knivsta.

Att ett bevattningsförbud införs är inte sannolikt enligt Erik Norgren. Ändå råder både Knivsta och Sigtuna kommun samt Roslagsvatten till fortsatt sparsamhet:

– Undvik att vattna gräsmattan, tvätta inte bilen, stäng av vattnet när du borstar tänderna och duscha istället för att bada, säger han.