Förra året sökte över 80 000 människor asyl i Sverige. Människor flyr från krig och fruktansvärda övergrepp som vi knappt kan föreställa oss.

Kristdemokraterna har länge verkat för en migrationspolitik som bygger på öppenhet, som respekterar asylrätten. Det kommer att vi att fortsätta med.

Men öppenhet och generositet behöver följas av förslag på hur vi möter utmaningarna med flyktingmottagandet, och här har våra politiska motståndare rätt i sin kritik. Inte minst hos oss i Sigtuna kommun möter vi kapacitetsproblemen vad gäller bostäder och skola varje dag, problem som måste tas på allvar.

Snabbare vägar till jobb är avgörande för integrationen. Därför föreslår vi att asylsökande ska ges tillfälliga uppehållstillstånd i tre år innan det sker en ny prövning, och att asylansökningar från länder som kan betraktas som säkra ska behandlas snabbare.

Vi förslår också att nyanlända ska betala lägre skatt under en övergångsperiod samtidigt som etableringsersättningen sänks – en konsekvens av att vi fortfarande konsekvent driver arbetslinjen.

I stället för att som i dag betala överpriser till oseriösa uthyrare vill vi också att ­Migrationsverket och andra aktörer ska kunna bygga modulbostäder.

Vi vill att fler ska välja att bo i Migrationsverkets boende för att minska trångboddheten, och inte minst för att också snarast få en bättre fördelning av flyktingmottagandet mellan kommunerna.

Vi kristdemokrater ­tänker återkomma med fler förslag. Både Sverige och de människor som flyr hit förtjänar bättre än vad politiker som håller fast vid gamla lösningar som inte längre fungerar ställer till med.