Människans minne är egendomligt kort. Naturens minne är längre. Länge har haven och sjöarna där vi tar vårt vatten, gjort sitt bästa för att absorbera våra utsläpp, liksom luften vi andas och jorden som ger oss vår mat. Men nu passerar vi gräns efter gräns för vad naturen orkar med och nu börjar det kosta, i pengar, hälsa, klimat, konflikter, flyktingströmmar och människoliv.

Det är dags att ta de vackra orden om långsiktigt hållbar utveckling på yttersta allvar, och gå från ord till handling. På den vägen behöver vi alla varandra, också i Märsta, Sigtuna, Rosersberg, Skepptuna, Lunda. Och över alla politiska block- och partigränser.

Blockpolitiken är helt enkelt förlegad, fastlåst och konserverande. Den tillhör en förfluten tid. Den nya politiska skalan måste handla om var du och vi och partierna placerar sig på skalan mellan kortsiktig och långsiktigt hållbar politik. Allt fler unga vaknar i vårt land på morgonen med ångest för sin egen framtid !

Politik är på liv och död. I sorglös fartblindhet utplånar vi nu betydande delar av den biologiska mångfald som vår egen existens står och faller med. Vi gör det med markerna, vattendragen, sjöarna och oceanerna som är allt vi har att livnära oss av. Vi gör det med atmosfären vars luft vi andas, vårt redan svårt överlastade klimatsystem. Det är livsutrymmen som avgör om ängarna och skogarna får grönska även i framtiden. Allt detta gör vi på alla kommande generationers bekostnad. Besinningslöst, och kortsiktigt, som om allt redan vore för sent.

Men det är det inte! Om vi stannar upp och omorienterar oss nu. Själva eller tillsammans med de växande skarorna i Naturskyddsföreningen, Omställning Sigtuna och Friluftsfrämjandet. Samma med kyrkorna i Sigtuna och Märsta som nu engagerar sig kring ”hoten mot och vården av skapelsen och vår planet”. Och numera även vartenda politiskt parti – med större eller mindre trovärdighet.

Miljöpartiet initierar nu arbetet med en omfattande klimatanpassningsplan för hela kommunen för att möta de utmaningar som väntar.