Det var utmärkt att det nyvalda kommunfullmäktige i december förra året gjorde en nystart gällande målen för kommunens verksamhet. Hållbarhet är från och med 2015 det genomgående, övergripande målbegreppet. Kommunen har beslutat att sträva efter ekonomisk, ekologisk, social och demokratisk hållbarhet.

Personligen känner jag det som att en ihärdig påverkan har fått genomslag. Redan 2007 skrev Gustaf Delin och jag i en debattartikel att Sigtuna kommun måste börja vidta åtgärder mot klimathotet. Detsamma gjorde vi 2010 med inlägget ”En plan för framtiden”. 2012 uppmanade vi: ”Börja möta klimatkrisen…nu!” Sommaren 2014 uppmanade vi :”Var tydligare om hållbarheten!” Kommunens politiker och tjänstemän vet att jag även på andra sätt flera gånger hört av mig om detta.

Att strax efter ett val byta mål och fokus för kommunens budget och verksamhetsplanering var givetvis en stor uppgift. Preciserade mål för hållbarhet kunde därför inte beslutas före årsskiftet utan skulle komma under våren 2015. Nu är vi där.

Kommunfullmäktige ska besluta om mål vid sitt sammanträde 16 juni. En hållbar Sigtuna kommun – och därmed en omställning av kommunen – är oerhört viktig för kommande generationer, så viktig att partierna nu i fullmäktige 16 juni borde demonstrera enighet vid formulering av mål. Enighet utan fördröjning är ett måste. Detta är viktigt för att de ännu konkretare målen på nämnd- och verksamhetsnivå snabbt ska kunna beslutas och tillämpas.