”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart” sjunger lilla Ida i sin sommarvisa. När det gäller solkraft i Sigtuna är det vi som sätter fart. Nu.

Den nybildade föreningen Sigtuna Solkraft Ekono­misk förening har målet att det inom tre år ska finnas minst 100 solkraftanläggningar med en produktion på sammanlagt minst 500 000 kilowattimmar i gång i kommunen.

Anläggning­arna ägs av medlemmarna och har kommit i gång efter stöd och hjälp från för­eningen på främst ­följande fem områden.

Planering: Vilka är mina förutsättningar? Vad blir det för ekonomi? Vart säljer jag min överskottsenergi?

Projektering: Vilken teknik ska användas? Exakt var ska anläggningen placeras?

Upphandling av material: Föreningen samordnar köp, ordnar kvantitetsrabatter.

Upphandling av entreprenörer: Föreningen tillhandahåller byggavtal, som på ett rättvist sätt tillvaratar båda parters intresse, inte – som i sedvanliga branschavtal – enbart leverantörens.

Drift och underhåll: Föreningen utbildar, förmedlar erfarenheter.

Utöver denna synnerligen praktiska verksamhet kommer föreningen också att arbeta med samhällskontakter, som myndigheter, företag och andra solkraftföreningar, samt konferenser och annan kompetenshöjande verksamhet

För att komma i gång snabbt och kunna leverera hög kvalitet på rådgivning och upphandlingsstöd kommer det initialt att krävas stora investeringar i kompetens. Föreningen noterar med glädje kommunens uttalade intresse för energifrågorna, och att det även finns medel avsatta för precis de ändamål vi arbetar för. ”Vi ser fram emot en dialog” skrev Lars Bryntesson i Sigtunabygden för ett halvår sedan. Nu öppnar vi den!