Sigtuna Flickan omhändertogs med omedelbar verkan efter beslut av individ och familjeomsorgsnämnden i mars i år. Enligt flickan själv har hon vid flera tillfällen utsatts för psykisk misshandel i form av social isolering, påtvingande av att använda slöja och fysisk misshandel. Flickans ställföreträdare anser att flickan levt mycket isolerat i sin hemmiljö och hennes hälsa och utveckling har tagit skada till följd av misshandel. Rätten anser att flickan inte har fått den vård som krävts under tiden hon bott med sina föräldrar. Föräldrarna å sin sida nekade alla påståenden om våld, hot och trakasserier i hemmet.

Tingsrätten slår fast att det finns risk att flickans hälsa och utveckling skadas till följd av hemförhållandena och nu berättigas hon vård enligt LVU, utanför föräldrahemmet.