Den 30 oktober damp det ner ett meddelande från Trafikverket hos hushållen i Krogsta. Järnvägsövergången på Slottsvägen stängs av. Orsaken är att det har inträffat för många tillbud på övergången. Det har stått fordon innanför bommarna vid flera tillfällen de senaste åren. Detta framgår av statistik från Trafikverket. Förarna på SL:s pendeltåg tycker nu att incidenterna blivit ett allvarligt arbetsmiljöproblem.

– Vi stänger av övergången eftersom den tillhör de mest tillbudsdrabbade i landet, den fungerar inte bra helt enkelt, säger Peter Huledal på Trafikverket.

Invånarna på den västra sidan av järnvägen är inte lika nöjda. När de ska köra till Rosersberg får de åka en omväg på sju kilometer. Beskedet kommer tre veckor innan järnvägsövergången stängs. Åsa Uddén i Krogsta tycker att det är alldeles för kort varsel. Hon räknar med avstängningen leder till en ökad körsträcka på 850 mil per bil. Nu befarar hon att stängningen leder till större genomfartstrafik i Krogsta.

Artikelbild

| Omväg. De boende i Krogsta får köra en omväg på 7,4 kilometer när järnvägsövergången på Slottsvägen stänger.

– Informationen har varit bristfällig. Man kan inte ha så kort varsel när det rör sig om en så stor samhällspåverkan, säger hon.

Ni informerar hushållen tre veckor innan avstängningen. Är inte det i senaste laget?

– Vi frågade i ett tidigt skede de verksamheter som finns i området. De svarade att tre veckor var tillräckligt lång tid för att hinna sprida nyheten bland kunderna, säger Peter Huledal.

Trafikverket har under flera års tid diskuterat en planskild korsning på Slottsvägen. Det gjorde man redan 2013 då det tredje spåret byggdes. Inom kort inleds projekteringen av en bro som ska leda biltrafiken över järnvägen. På utskicket från Trafikverket står det att bygget ska starta 2021, men Peter Huledal bedömer att den i bästa fall kan öppnas redan då.

Artikelbild

| Övergång. Trafikverket stänger av järnvägsövergången den 20 november och planerar att bygga en bro över järnvägen. Projekteringen väntas pågå i fyra år.

Den olycksrisk som elimineras genom att stänga järnvägsövergången väger tyngre än invånarnas förlängda resväg, menar Peter Huledal.

Åsa Uddén förstår att Trafikverket vill höja säkerheten, men tycker att man att istället bör se över tiden mellan starten för den röda blinksignalen och då bommarna fälls ner. Det borde kortas ner.

– Det är inte möjligt göra en enkel förbättring av plankorsningen, det skulle ta flera år och vara dyrt och ha tveksamma säkerhetseffekter. Då uppnår man större nytta genom att bygga en bro över järnvägen, säger Peter Huledal.