-Vi har höga förväntningar på våra invånare och tror på dem. Jobbet är nyckeln till integration, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.

I Sigtuna kommun har 294 hushåll försörjningsstöd, den lägsta siffran på många år.