Det var en kund på restaurangen som slog larm till miljö- och hälsoskyddskontoret i Sigtuna kommun för några veckor sedan.

– Det var väldigt mycket kackerlackor på restaurangen, berättar Johan Stock, chef för miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ansvariga för restaurangen valde självmant att stänga verksamheten för sanering när inspektörer från miljö- och hälsoskydds kom till restaurangen.

En sanering för att avhjälpa problem med kackerlackor är ofta omfattande.

– Det måste bli helt rent överallt. I det här fallet fick man även skruva i sär köksmaskiner för att göra rent, säger Johan Stock.

Även fällor placeras ut för att fånga ohyran.

Efter en ny inspektion kunde restaurangen öppna igen. Men ärendet kommer att följas upp de närmaste månaderna.