Det var i juli som trafiknämnden beslutade att Märstabon inte skulle få färdtjänst. Man ansåg inte att mannens funktionshinder "medför väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och använda allmän kollektivtrafik."

Förvaltningsrätten gör en helt annan bedömning och river upp trafiknämndens beslut.