Torsdagens kommunfullmäktige innebär ett helt nytt toppskikt i kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Ibrahim Khalifa (S) får kliva av från ordförandeposten i kommunstyrelsen och klubban tas över av Olov Holst (M).

LÄS MER: Nytt försök på torsdag

LÄS MER: "Snudd på statskupp"

LÄS MER: Maktskifte på gång – igen

Redan vid ett tidigare möte i augusti gjorde regnbågskoalitionen, som består av M, C, KD, L, MP och Sfs, ett försök att byta ut kommunstyrelsens och de kommunala nämndernas presidium, det vill säga ordförande och vice ordförandeposterna, samt styrelserna i de kommunala bolagen. Då yrkade kommunstyrelsens dåvarande ordförande Ibrahim Khalifa (S) på återremiss av de ärenden som skulle innebära att regnbågskoalitionen tog över styret redan då.

Sedan dess har regnbågskoalitionen kommit med en skrivelse där de bland annat gått ut med att de vill driva kommunen vidare på den budget för 2017 som lagts av S, L och MP. Vid mötet på torsdagen röstade fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att entlediga kommunstyrelsens presidium med röstsiffrorna 27 mot 20.

– Vi är där vi är för att det parlamentariska läget har förändrats. De partier som tidigare har styrt tillsammans med Socialdemokraterna vill inte längre göra det, sade Olov Holst (M) under debatten före beslutet, och påpekade att vid de senaste voteringarna i fullmäktige och kommunstyrelse har utfallet varit till den nya koalitionens favör.

Nu fylls de högsta posterna i nämnderna och de kommunala bolagen på med namn från regnbågskoalitionen, tidigare ordföranden i kommunstyrelsen Ibrahim Khalifa kommer framöver att där i stället ha posten som oppositionsråd.

–Det som har hänt är historiskt och tillsammans i den nya koalitionen ska vi visa att vi menar allvar med ökat fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, sade Karolina Windefalk (MP), 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen i ett pressmeddelande på torsdagskvällen.