För att reda ut frågan har Sigtuna kommun under hösten genomfört en studie, och bland annat noterat vilka fordon som nyttjar pendelparkeringsplatserna.

– Man har tittat på registreringsskyltarna, och då visade det sig att 35 procent av bilarna vid det tillfället var registrerade i Knivsta. Vi är den enda kommunen som inte tar ut avgifter vid infartsparkeringar i regionen, och det tyder på att Knivstabor tar bilen till Märsta för där är det gratis, och sedan tar de tåget därifrån till Stockholm. Och det är inte vår målgrupp, utan det är Sigtunaborna som nu inte får plats, säger Olov Holst.

Ett annat bekymmer, enligt undersökningen, är att 15 procent av platserna nyttjas av personer som är skrivna i närheten av Märsta station (inom 500 meter).

– Det är inte heller målgruppen. För bor man så nära förväntar vi oss att man går, cyklar eller möjligen tar en buss den korta vägen till stationen. Dessutom kan man misstänkta att vissa använder dem som en boendeparkering, fortsätter Holst.

Vad är lösningen?

– Den preliminära lösningen är att införa en parkeringsavgift på ungefär 20 kronor per dag, så som Knivsta kommun har. Då tar man bort incitamentet att köra den sträckan. Men vi kommer att göra två undersökningar till innan vi sätter ned foten, så att vi vet att siffrorna verkligen stämmer.

När kan det träda i kraft?

– Målsättningen bör vara att det ska vara klart halvårsskiftet 2019.

De tre infartsparkeringarna vid Märsta station rymmer i dagsläget 536 fordon.