Anledningen är att ramen på sittmöbeln har blivit allvarligt angripen av fukt och måste bytas till en tåligare konstruktion.

”Bryggan kommer att vara öppen under tiden för renoveringen, men var vänlig respektera avspärrningen av sittdelen under tiden för arbetet”, skriver Sigtuna kommun på sin hemsida.

Arbetet beräknas ta två veckor. Sittdelen förväntas se likadan ut efter renoveringen.