Märstabon, som är i 30-årsåldern, krävs på pengar från Sigtunahem sedan början av 2016. Sammanlagt handlar det om omkring 100 000 kronor plus ränta enligt en dom i Attunda tingsrätt. Det rör sig om obetalda hyror, elräkningar samt Sigtunahems kostnader för att återställa bostaden efter att han lämnat den.