Försäkringskassans utredning visar att Sigtunakvinnan under två års tid fått bostadsbidrag och bostadstillägg på sammanlagt drygt 220 000 kronor utan att vara berättigad till det. I sitt motiv till beslutet skriver Försäkringskassan att kvinnan under perioden levde under "familjelikande förhållanden" trots att hon var skild från den man hon har flera barn med.