Ingegerd Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung, föddes runt år 1000 och växte upp i Sigtuna och gifte sig med Jaroslav den vise av Novgorod. De bosatte sig först i Novogrod, sedan i Kiev, det första Kievriket. De grundade även Sofiakatedralen där de också är begravda. Irina (Ingegerd) engagerade sig mycket i att bygga kyrkor och kloster samt missionerade för kristendomen. Hon hann även med att gå i kloster ett år innan hon dog, år 1049 - 1050.

– Hon tog sig namnet Anna, sedan blev hon den heliga Anna av Novgorod. Hon är egentligen Sveriges första och äldsta helgon. Hon levde 300 år före heliga Birgitta, men eftersom hon blev ortodox kristen när hon kom till Ryssland har hon blivit förbigången, ingen tänkte på henne när helgonförteckningarna upprättades här hos oss, säger Maria Eckerdal, teologie doktor och komminister i Sigtuna församling.

I maj i år hade Maria Eckerdal fått i uppdrag att köpa eller beställa en Ikon av heliga Anna av Novgorod. I Ryssland kom Eckerdal i kontakt med en av landets bästa ikonmålare, Georgi Gasjev, som mottog uppdraget att skriva en ikon. Tre månader senare återkom han till Sverige med Ikonen den har sedan dess vilat i sakristian i Mariakyrkan.

Artikelbild

| Efter 1 000 år återvänder heliga Anna av Novgorod, mer känd som Ingegerd Olofsdotter, till Sigtuna. när en ikon av henne invigs i Mariakyrkan, torsdagen 4 oktober.

– Invigningen sker på hennes helgondag. Helgonen har den dag som de dött på, som kyrkan kallar deras himmelska födelsedag. Den riktiga dagen är egentligen 10 februari men hon delar också en dag med sin son, Vladimir, som också ett helgon i den ryskortodoxa kyrkan. De vördas tillsammans den 4 oktober, säger Maria Eckerdal.

Hur ser programmet för invigningen ut?

– Vi firar en Vesper, kyrkans kvällsgudstjänst, där vi har gjort en kombination av de vanliga momenten i vår tradition tillsammans med en del olika ortodoxa inslag. Vi har haft samarbete och vespergudstjänster med ortodoxa kyrkan tidigare, säger Maria Eckerdal och fortsätter:

– Under invigningsdelen går vi i procession fram till den plats där den heliga Anna ska vara, placerar henne och ärkebiskop Gunnar Weman inviger henne på det traditionella sättet genom att beröka henne och stänka vigvatten på henne, och be särskilda invigningsböner. Till detta kommer att vi sjunger ett Troparion; en hyllningshymn till det helgon vars dag man firar. Det är också roligt att en rysk flicka är sångsolist i vespern, Alexandra Büchel Zetterström.

Efter 1 000 är Ingegerd Olofsdotter alltså tillbaka i Sigtuna.

– Hon har kommit hem, i och med att ikonen anlänt till Mariakyrkan, säger Maria Eckerdal.