Sångeleverna gav en konsert i Märsta kyrka på söndagen den 15 februari. Felicia Rosén inledde med Gabrielas sång, skriven av Py Bäckman. Det hela knöts ihop av konferencier Emma Naglitsch. Allt under pianoledning av sångpedagogerna Kerstin Dahlström och Hanna Wallander.