Året var 1956. Kulturprofilen och 90-åriga Märstabon Torsten Englund hade fått sin första anställning i Skånela efter avslutad organist- och kantorsutbildning. Eftersom han redan startat en blockflöjtsorkester fick han en förfrågan om att starta en kommunal musikskola. Året därpå knöts ytterligare tre lärare till skolan och 1958 kunde Sigtuna kulturskola även erbjuda undervisning i gitarr, stråk, blås och slagverk. I mitten av 1960-talet bildades en skolorkester.

I dag dansar, sjunger och spelar drygt 1200 elever i lokalerna. I skolans foajé går det att se en utställning med historiska bilder från skolans 60-åriga historia och lördagen den 26 november ges en jubileumsföreställning i Kulturum. En kronologisk odyssé från 1950-talet och fram till i dag.

Anders Elers Ivarsson har varit chef för verksamheten under två och ett halvt år men den 30 november slutar han.

Artikelbild

| Momo hos Tant tid. - Kan du gissa gåtan Momo? Från föreställningen Momo eller kampen om tiden år 2014.

– Det blir lite dubbelt det här för mig, en avslutning samtidigt som vi jubileumsfirar. Det har varit fantastiskt att arbeta här. Jag kom hit hösten 2014 och blev inkastad i flytten till det nya fina huset. Vi har en av Sveriges finaste kulturskolor och vi har haft många besök från förvaltningar och kulturskolor i hela Sverige, säger han.

Under året har nya ämnen tillkommit i kursutbudet; bild och form, musikproduktion, nya körer och musikmix där barn får pröva många olika instrument under några veckor för att sedan kunna bestämma sig för ett. Men verksamheten har även breddats under åren.

2005 kom ett politiskt beslut om att Kulturskolan med estetiska lärprocesser ska hjälpa till att öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen i årskurserna 4-6. Det har slagit väl ut enligt Elers Ivarsson.

– Våra lärare går in i klasserna och stärker skolämnena. Forskning visar att estetiska lärprocesser är viktiga. Vår sånglärare Hanna Wahlander har till exempel skrivit en regeringsformssång, där eleverna sjunger om Kungen och yttrandefriheten. Det är effektivt, eleverna går omkring och sjunger sången på rasten.

Artikelbild

| Kulturprat. Anders Elers Ivarsson i samspråk med Torsten Englund.

Kulturskolan arbetar även med ett projekt för att motverka de höga sjuktalen hos kommunanställda. Det riktar sig till anställda som behöver reflektera över sin arbetssituation och få påfyllning för att orka med.

Anders Elers Ivarsson går vidare till en anställning på Stockholms kulturskola men Sigtuna kulturskola består.

– Nummer ett för en kulturskolechef är att komma från kulturskolebakgrund. Nummer två är, tycker jag, att hitta en chef som har lokal förankring och känner lite extra för Sigtuna kommun.