Utställningen hålls i Kulturgården i Sigtuna och dessutom anordnas vernissage under lördagen.

På utställningen visar Sigtunabon Susanna von Krusenstierna upp cirka 30 av sina verk.

"Målningarna är figurativa och speglar olika mänskliga uttryck och förhållningssätt till tillvaron genom både djur och människor", skriver hon i en kommentar till tidningen.

Hur går din skapelseprocess till?

"Jag avbildar aldrig något eller har någon idé vad jag ska måla. När jag börjar måla startar en process där bilden växer fram i dialog mellan mig och duken – ibland genom många lager färg. Såväl uttryck som färg, form och textur är viktigt för mig i skapandet."

För henne är det som ett mirakel varje gång hon fångas av till exempel en blick, en min eller annat och ur detta påbörjas arbetet att göra en målning av ett färgrikt kaos.

"Från det abstrakta växer formen fram. Det finns en andlig aspekt i själva processen som är viktig för mig", skriver Susanna von Krusenstierna.

Susanna von Krusenstierna är konstnär sedan 20 år tillbaka och har haft elva separata utställningar men även deltagit i ett antal samlingsutställningar.

Utställningen kallas för "Utryck", eftersom konstnären vill spegla sina målningar, genom ett personligt, inifrån kommande uttryck men också att det också finns något allmängiltigt i olika sidor av den mänskliga existensen. Verken ska enligt henne, samtidigt vara lekfulla och mångtydiga, vilket fått stort utrymme, tillsammans med skapandet och intimiteten.

Utställningen har öppet från och med 6 oktober till och med 21 oktober.