– Det ska också räcka till att utveckla och starta nya biografer, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).

I våras meddelade kulturdepartementet att det filmavtal som har reglerat svensk film de senaste 50 åren är uppsagt. En ny helstatlig filmpolitik ska sjösättas från och med 2017 och finansieras genom en momshöjning på biobiljetter, från sex till 25 procent.

Just momshöjningen har blivit en het potatis. Oroliga biografägare förutspår en biografdöd med den nya politiken, framförallt på mindre orter där ekonomin är ansträngd. Men kulturministern avfärdar oron.

– Ända sedan dag ett har jag varit tydlig med att vi ska säkerställa små biografers möjligheter och nu kommer den satsningen, säger Alice Bah Kuhnke.

Rose-Marie Strand, biografkonsulent på Folkets Bio som driver nystartade Biokällan i Märsta, välkomnar stödet och menar att det i princip är en nödvändighet inför den planerade momshöjningen på biobiljetter.

– Om man höjer momsen från sex till 25 procent blir det svårt att bedriva någon verksamhet, och att regeringen nu identifierat problemet och möjliggjort för mindre biografer att utjämna skillnaderna under en övergångsperiod är bra. Men samtidigt vet vi ännu inte hur momshöjningen kommer att slå.

Hur tror ni att Biokällans framtid hade sett ut utan det här stödet?

– Att bygga upp en biografverksamhet och hitta publik till sina filmer, samtidigt som man måste höja biljettpriserna – det är en ekvation som inte går ihop. Det finns ändå en gräns för hur mycket folk är beredda att betala.

Berörda biografer i landet är 50–60 stycken momspliktiga så kallade gröna biografer, de är anslutna till såväl Riksföreningen Biograferna som Biografägareförbundet. Svenska filminstitutet får det praktiska ansvaret för att dela ut stödet på 25 miljoner kronor om året under 2016-2019.

Många i filmbranschen väntar med spänning på hur mycket pengar den nya filmpolitiken totalt ska innehålla, vad kan du säga till dem?

– Det kommer tydliga besked på måndag då vi lägger fram budgeten. Det har varit en gedigen process för att ge svensk film de bästa förutsättningarna. Jag känner mig trygg och stolt över det som vi nu ska presentera, säger Alice Bah Kuhnke. (TT/UNT)