Vad är syftet med denna insamlingsgala?

– Det syftar till att visa vårt stöd för människor som befinner sig i missbruk och deras anhöriga. De insamlade medlen går oavkortat till stiftelsen Trygga Barnen Sigtuna/Märsta.

Hur ser programmet ut hittills?

– Galan startar med att 25 barn från Sätunaskolan som tågar in på scenen med sång framförd av två ungdomar. Jens Hult, ambassadör för Trygga Barnen, ska sjunga och eleverna kommer köra. Det blir en föreläsning med Dennis Wagell från programmet "Nybyggarna" och hans mamma Mia Forsström om Dennis liv som missbrukare och hur han nu lever drogfri. Artisten George Shaid sjunger och spelar piano. Jag föreläser om att förändra missbruksvården till det bättre – utan dömande.

Hur kom du på i dén att arrangera en gala?

– Jag startade Facebookgruppen "Vi som vill förändra missbruksvården till det bättre – utan dömande", och utifrån det föddes idén att uppmärksamma denna fråga. Vi har utmanat resterande orter i Sverige att arrangera liknande galor och vi har redan fått intressenter!

Fotnot: Galan äger rum 6 februari i Kulturum, Märsta.