Bakgrunden till avgiftshöjningen är att det borgerliga styret minskat budgeten för kulturskolan med 1,2 miljoner kronor för 2019.

Förändringarna innebär att instrumenthyran kommer att höjas från 250 till 350 kronor per termin. Även avgifterna kommer att höjas med 100–300 kronor per termin. Barn- och ungdomsnämnden föreslår även att ämnesrabatter och syskonrabatter tas bort.

Innan beslutet blir definitivt måste kommunstyrelsen föreslå det för kommunfullmäktige som väntas klubba igenom det. De nya avgifterna kommer att gälla från och med februari 2019.

”Om avgiftshöjning inte beslutas och/eller att samtliga rabatter kvarstår kommer Kulturskolan behöva minska utbudet i betydande omfattning utifrån givna ekonomiska förutsättningar”, skriver barn- och ungdomsnämnden.

Det här året har 1 065 barn och ungdomar deltagit i kulturskolan i Sigtuna kommun.