Tänk dig en dag utan el. Det var verklighet före 1918 i Rosersberg och Skånela. Medan Sigtuna stad redan hade el, så var det fortfarande mörkt på landsbygden.

– Det var ett helt annat liv som gällde då. Det var mörkt, man använde fotogenlampor. Det var tyst i samhället. Visst fanns bilar, men inte så många. Det var mest hästdroskor, säger elektrikern Magnus Sandström, som äger Sandströms elfirma.

Men så kom denna mystiska och magiska kraft – elektriciteten – som fick igång lampor och motorer. Först kom den till traktens gårdar – Sälna, Krogsta, Bergshamra och Skalmsta, med flera. Infanteriskjutskolan i Rosersberg var också tidigt ute med att använda el. Senare på 1930-talet fick vanliga hushåll också ta del av elens kraft.

Artikelbild

| Sandströms elfirma har funnits i 100 år nu. Fortfarande ligger den i Skoby, där den startade - i ett gammalt hus - en mekanikerverkstad - som byggdes 1918.

Det tack vare Sandströms elfirma som 1918 startade med att bygga en stor transformatorstation vid Viggeby i Rosersberg.

Transformatorstationen tog emot starkström från ett vattenkraftverk vid Älvkarleby. Inne i stationen stod en stor transformator som omvandlade strömmen till lägre spänning, säger Magnus.

Firman byggde linjer (luftledningar), reste stolpar och monterade små transformatorer vid gårdarna.

– Strömmen som gick i ledningarna var så stark så man kunde inte använda den direkt, utan man måste göra om den till svagare ström. Dessa stolpar med transformatorer fixade vi.

Artikelbild

| Journal med handskrift man knappt kan läsa.

De handgrävdes och skulle ned två meter ner i marken, ett krävande arbete, enligt honom.

Fanns det avundsjuka över vem som fick elen först?

Artikelbild

| Smith Premier Typewriter, firmans första skrivmaskin.

– Det var en sak att få ström, men det gäller också att ha någonting att ansluta till strömmen. På den tiden hade man inte lampor och inga motorer. Så egentligen hade man ingen nytta av el från början. Det fanns inga elektriska artiklar, tv- och radioapparater.

Men så kom elartiklarna. Företaget Asea, numera ABB, var bland de första att förse samhället med sådana.

Artikelbild

| Idag inrymmer huset på två våningar endast ett kontor.

– Värmekällor kom tidigt. Tv:n kom i mitten av 1950-talet, kylskåp på 1950-talet, och frysen på 1960-talet, med mera.

Så man kunde använda alla dessa elartiklar genom elfirmans hjälp?

Artikelbild

| Man har inte kastat kontorsapparater och verktyg som man har använt förr.

– Jo, det kan man väl säga. Emedan att vi har byggt alla de här luftledningarna som finns.

Sandströms elfirma har funnits i 100 år nu. Fortfarande ligger den i Skoby, där allt startade. En mekanisk verkstad i ett hus som byggdes 1918. Huset ägdes av Magnus förfäder, som verkade i byggbranschen. Redan på 1800-talet då hans farfar Werner föddes hade familjen en hygglig ekonomi och kunde starta en elfirma.

Artikelbild

| En grossistkatalog

I dag inrymmer huset på två våningar endast ett kontor. På andra våningen samlas gamla föremål som räknemaskiner, voltmätare, strömbrytare, en antik Hasselbladkamera, med mera. Man har inte kastat kontorsapparater och verktyg som man har använt förr. Även gamla grossistkataloger och journaler med handskrift man knappt kan läsa finns där.

Magnus Sandström är både nostalgisk och stolt över sin farfar Werner och far Sunes framgångar som elektriker.

Artikelbild

| Strömbrytare

– Min farfar, far, jag och min son Calle läste el på samma skola, Stockholms Tekniska Institut, STI.

Vem av er är den bästa elektrikern då?

Artikelbild

| Elstolparna handgrävdes och satt två meter ner i marken,

– Min farfar är fantastisk, han startade elfirman. Min far föddes här, jobbade hela sitt liv med elfirman och kände alla på hela orten, därför kunde han skriva flera skrifter om traktens historia. Min son Calle är också bäst då han valde ytterligare ett annat yrke förutom elektriker och blev brandman.

Och du då?

Artikelbild

| Tertierstation vid Viggeby med dåvarande firmabil på 1950-talet.

– När jag tog över firman på 1980-talet hade vi två anställda, idag är vi uppåt 20. Och under min tid har elfirman hängt med i utvecklingen där elektriker ska kunna göra en massa andra saker.

Läs mer:

Artikelbild

| Dåvarande verkstad, 1920-talet. I dag är det elfirmans kontor i Skoby.

Han blev årets företagare

Med spänning i 100 år