Nej, alla tycks se detta som ett problem som både börjar och slutar i ett ekonomiskt landskap. Ett teoretiskt samhälle där krisens effekter drabbar plånböcker och aldrig människors grundläggande värderingar.

Den som har läst sin europeiska historia borde veta vad en statsbankrutt leder till. Det största problemet med Greklands situation är inte att banker och tyska skattebetalare drabbas. Värre är att den grekiska demokratin kan vräkas över ända.

Det kommunistiska försöket att ta makten och inbördeskriget 1944-49 avslutades först efter insatser från både Storbritannien och USA. Detta lämnade djupa spår, som förvärrades när den grekiska militären efter en statskupp tog makten 1967 och styrde fram till 1974.

Vad vi nu ser är en stat där det ledande skiktet under en rad av år har berikat sig och aldrig betalat skatt. De inkomster som staten fått har i huvudsak kommit från lågavlönade statsanställda. Dessa, de grekiska skattebetalarna, får sällan valuta för pengarna. I skolorna skall mutor betalas till lärarna, på sjukhusen till läkarna osv, osv. Av alla balkanska länder är Grekland det mest ”balkanska” och skulle i dag inte kvalificera sig för ett EU-medlemskap. I vart fall inte före Kroatien eller ens Serbien.

Krisens förlopp är därför inte främst ett ekonomiskt problem utan ett säkerhetspolitiskt. Det stora hotet är inte att den grekiska staten går bankrutt utan att den går under. En ny statskupp kan inte uteslutas, inte ens ett inbördeskrig. Vi kan bara hoppas att Europas ledare är medvetna om vad som skulle kunna ske.

Kraven på Grekland måste därför vara att inte bara klara av sina skulder utan också, vilket blir långt svårare, att skapa ett fungerande samhälle med ett större mått av rättfärdighet och rättvisa. EU och IMF måste säkerställa att de fattigaste i Grekland inte ensamma får bära hela bördan.

Den privilegierade grekiska överklassen och den högre medelklassen har kunnat bygga upp stora förmögenheter. Korruptionen ger dem nu möjligheter att berika sig ytterligare på den utförsäljning av statlig egendom som framtvingas. Går de än en gång skadeslösa ur en djup kris blir en grekisk revolution närmast oundviklig. Vad följderna av ett inbördeskrig eller övergång till diktatur i ett EU-land innebär för EU och vårt eget land är svårt att ens föreställa sig.

För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.