På uppdrag av Naturvårdsverket inventerar länsstyrelserna runt om i landet mark som misstänks vara förorenade från olika verksamheter. I Stockholm har man nu spårat platser där skrotverksamheter tidigare har bedrivits.

Totalt finns 223 stycken skrotverksamheter registrerade i länet varav de flesta är i bruk.

På 18 platser har länsstyrelsen spårat och riskklassat tidigare verksamheter där marken misstänks vara förorenad. En av dessa platser ligger i Rosersbergs industriområde där en auktoriserad bilskrot var verksam mellan 1981 och 1990. Närmare 1 000 bilar har skrotats och pressats på platsen, enligt länsstyrelsen.

Länsstyrelsen planerar att ta prover och utreda vem som är ansvarig för en eventuell sanering av marken. På platsen ligger nu en annan verksamhet.