Men mycket kan fortfarande bli bättre.

– Vi har stora krav på reningsgraden av det matavfall som vi samlar in. Vi får in stora mängder med felsorterade sopor, berättar Maria Vikström Nordmark, avfallsstrateg på Sigtuna Vatten & Renhållning.

– Det har inneburit att vi i vissa fall tvingats stänga av stora flerfamiljshus från insamlingen av matavfall eftersom vi fått med för mycket vanliga sopor.

Sopslarvet har faktiskt lett till att Sigtuna kommun haft några år med vikande resultat när det gäller insamlandet av matavfall.

Slarv med källsorteringen upptäcks ofta direkt av chauffören som är ute och tömmer kärlen.

– Det sitter en kamera i bilen där chauffören ser vad som finns i sopkärlet när det tömms. Chauffören kan då direkt göra en avvikelserapport som går direkt till vår databas.

Nästa kontrollinstans är omlastningen i Brista där man kan rensa ut synliga påsar och skrot innan det insamlade matavfallet skickas vidare.

Nu jobbar Sigtuna Vatten & Renhållning intensivt med att öka renhetsgraden i matavfallet. Felkällor ska identifieras och de som slarvat med sopsorteringen får först information. Hjälper inte det måste man stänga av kunden, som då får betala en dyrare soptaxa.

– Vi försöker att ha en dialog med kunderna och det är jättetråkigt att tvingas stänga av vissa. Men vi kan inte riskera att kontaminera hela lasten, säger Maria Vikström Nordmark.