Sigtuna var först i landet med nya mångkulturella lovdagar i skolorna för religiösa högtider. Beslutet togs 2004 och först 2006 började lovdagarna påverka skolorna. Sigtuna kommun har tagit hänsyn till högtiderna ortodoxa långfredagen, Newroz och Ramadans avslutningsfest.

För många av de yngre barnen i Sigtuna innebär de mångkulturella lovdagarna att de i stället får gå på fritids hela dagen, rapporterade Sigtunabygden för flera år sen.

Nu drygt tio år senare är det dags att säga "bye-bye" till dessa mångkulturella lovdagar.

– Vi anser att studiedagar och lovdagar inte ska planeras med hänsyn till vissa mångkulturella högtider, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Kortare ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas av rektor enligt skollagen. Exempelvis för vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Beslut om ledighet grundas då på en samlad bedömning av elevens situation. Alla ansökningar om ledighet för religiösa högtider hanteras nu på samma sätt – och rektorn bestämmer över detta.

– Sigtuna kommun var först i landet att införa mångkulturella lovdagar 2004. Så vitt jag vet har ingen annan kommun tagit efter oss. Frågan har varit uppe för diskussion i andra kommuner men ofta har politiker och tjänstemän sagt nej till en sådan modell, bland annat med motiveringen att det är omöjligt att anpassa skolundervisning till alla trossamfund.

Alla partier var eniga om beslutet.