Det säger Mattias Gyllenswärd, åtgärdsplanerare på Trafikverket.

Tidningen har tidigare rapporterat att Trafikverket och regeringen för några år sedan kom överens med den förra kommunledningen i Sigtuna kommun om att jobba för att 739 miljoner kronor skulle avsättas till spåromläggningar, nya plattformar, nya stationshus med mera i Märsta. Men förra året tog regeringen – utan förvarning och utan förklaring – bort Märsta station ur det förslag till investeringsbudget som Trafikverket tagit fram.

Vad var det som hände?

– Jag vet inte vilka argumenten var, utan kan bara gissa att det var någon form av prioriteringar, att det var andra projekt som regeringen ansåg vägde tyngre, säger Mattias Gyllenswärd.

Det han däremot vet är att Trafikverket fortfarande anser att Märsta station bör vara ett prioriterat projekt.

– Ja, vi jobbar nu för att utökningen av kapacitet och förbättringar i resandemiljön för pendlarna i Märsta ska komma med i nästa plan, den nationella plan som ska gälla från år 2022.

Den trånga stationen i Märsta skapar inte bara en besvärlig situation för alla pendlare som varje dag får stå i kö för att komma förbi spärrarna. Här är också trängseln på spåret stor.

– Märsta är som en flaskhals som stoppar upp tågtrafiken mellan Stockholm och Uppsala. När det ska byggas fyra spår på sträckan behöver även spåren vid Märsta station läggas om för att trafiken ska flyta på bra, säger Mattias Gyllenswärd.

Även plattformar och perronger bör enligt honom förlängas och breddas.

När det gäller turtätheten för tågen så vill kommunledningen att pendeltågen går var tionde minut från Märsta, varav två avgångar ska vara direkttåg, så kallade skip-stopptåg.

– Tyvärr får vi just nu inget gehör för detta krav med förklaringen att kapaciteten på spår och signalsystem inte räcker till. Vi försöker också få SJ att ändra tillbaka till den turtäthet som gällde innan omläggningen. Men tyvärr väljer SJ att i viss utsträckning prioritera sträckan Uppsala-Arlanda-Stockholm i stället, säger Olov Holst.

Det är som SB/UNT tidigare rapporterat även problem för dem som vill busspendla till Arlanda.

– Ja, kommunikationerna till Arlanda behöver förbättras. I dag är det nästan lättare att ta sig till Arlanda via Upplands Väsby och Knivsta, än från Märsta, säger Olov Holst som tror att rälsbuss eller en förlängning av Roslagsbanan kan vara en lösning på det problemet.