I en tid där internet och sociala medier används frekvent är det viktigt för lärare att kunna förmedla kunskap till sina elever om webbpublicering, källkritik och nätetikett. Därför hölls i veckan en workshop i ämnet.

– Klyftorna är ganska stora när det gäller kunskap om IKT (informations- och kommunikationsteknik), säger Andreas Fjäll som är förstelärare i IKT på Galaxskolan. Han var med som stöd för sina kollegor under workshopen som pågick under tre timmar. En stor del av workshopen handlade om hur man skapar en blogg och gör inlägg med text, foto och video.

Katrin Holmqvist är lärare i årskurs 5 på Galaxskolan och tyckte workshopen var nyttig.

– Det är viktigt att vara steget före eleverna eftersom de är så på hugget när det gäller internet och sociala medier, säger hon.

Dessutom diskuterades även vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra på internet och i bloggar. Källkritik samt hur och vilka bilder man får använda gicks igenom.

– Just vad som är tillåtet och inte är viktigt, så att eleverna till exempel inte lägger upp bilder de inte har rätt till, säger Katrin Holmqvist.

Samtliga deltagande lärare jobbar på Galaxskolan, förutom en lärare som åkte från Vallentuna för att delta i workshopen. Även om det inte är ett måste är målet att alla lärare ska ha en egen blogg. Syftet är bland annat att föräldrar ska få en inblick i arbetet i klassrummet. Tanken är även att eleverna ska vara delaktiga i bloggandet.

– Det här var ett bra avstamp, men vi måste fortsätta arbeta med det hela tiden, säger Andreas Fjäll.