Vattnet i Midgårdsbadets stora utomhusbassäng har biologisk rening istället för klorering – något som Sigtunabygden beskrivit i tidigare artiklar.

Reningen är miljövänlig, naturlig och bättre för allergiker. Men till skillnad mot klorerade bassänger så går det inte att läsa av vattenkvalitén direkt här.

– Istället skickas vattenproverna till ett laboratorium och svaret kommer efter ett par dagar, säger Lars Björling (SfS), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som lagt ett föreläggande på badets stora utomhusbassäng. I och med att Midgårdsbadet tar betalt av badgästerna räknas det inte som ett friluftsbad.

– Vid badanläggningar som tar betalt av gästerna säger reglerna att de som äger badet har skyldighet att ha badvakter och att garantera en god vattenkvalitet, säger Lars Björling.

Han förstår att miljö- och hälsoskyddsinspektörerna måste följa samma regler mot kommunen, som om det hade varit en privat ägare av utomhusbassängen.

Men att stänga badet är inte det alternativ han förespråkar.

– Nej, vi kommer att undersöka om det går att klorera vattnet. Frågan är nu om de pumpar med mera som finns i anläggningen klarar av klor.

När det gäller allmänna utomhusbad i sjöar så tas inte vattenprov så ofta. Men om det finns misstanke om ohälsosamma bakterier eller parasiter i badvattnet så tar kommunen vattenprover som skickas till laboratorier för analys.

Skadliga bakterier upptäcktes i badvattnet på Midgårdsbadet för några år sedan och badet tvingades stänga i flera dagar.

– Det tar längre tid att ta bort bakterierna vid biologisk rening, eftersom det tar cirka tre dagar för vattnet att gå igenom hela markbädden, säger Lars Björling.

Under torsdagen var badet öppet och än så länge har denna sommar inga skadliga bakterier hittats vid kontrollerna.

LÄS MER: Nordens första utomhus­bad med biologisk rening