Eva Fröman från Ekomatcentrum säger att syftet med inventeringen är att konsumenten ska kunna hitta det bästa utbudet lättare.

– Med utbud menar vi inte enbart priset utan även tillgången. ­Dessutom är vissa butiker dåliga på att marknadsföra sina ekologiska varor, säger Eva Fröman.

Den butik som har störst utbud är Coop i Märsta med 213 produkter. Därefter kommer Ica Maxi Arlanda stad med 162. Sämst var Matöppet i Rosersberg med åtta ekologiska produkter.

Går det verkligen att jämföra en liten jourbutik med begränsad kundkrets och en stor livsmedelsaffär som Coop?

– Vi hade ett dilemma där. Men samtidigt kan vi konstatera att Ica ­supermarket i Sigtuna, som är en förhållandevis liten butik, har ett stort utbud av ekologiska produkter. Det minsta man kan begära är att små butiker har ett basutbud av ekologiska produkter.

Eva Fröman säger att knappt fyra procent av den genomsnittliga kommuninnevånarens inköp är ekologiska.

– Därför tycker vi på Ekomatcentrum och Natur­skyddsföreningen i Sigtunabygden att det är viktigt att titta på utbudet i lokala butiker, säger Eva Fröman.

I inventeringen görs ­ingen skillnad om till exempel det ekologiska köttet kommer från andra sidan jorden eller är lokalproducerat. Generellt sett tycker Eva Fröman att tillgången av lokalproducerade varor är begränast.

– Det är svårt att hitta närodlat. Ett undantag är Coop som köper in pumpa från en lokal odlare och de har även lokalt kött, säger hon.

Hur handlar du själv?

– Jag köper allt ekologiskt men man behöver inte köpa allt ekologiskt.

Rita Samre driver sedan augusti i fjol Matnära i Rosersberg tillsammans med sin man. Hon säger att både butikens utrymme och kundkretsens storlek påverkar utbudet av ekologiska varor.

– Vi har bara tre till fyra familjer som handlar alla sina varor hos oss. Det är även många pensionärer som gör sina inköp hos oss. Under de här månaderna är det ingen som efterfrågat några andra ekologiska produkter än dem vi har. Men är det någon kund som vill ha någon ekologisk vara så är det bara att säga till, säger Rita Samre.