I dag huserar församlingen på en 35 kvadratmeter stor lokal, men bara tills i mars nästa år, efter att hyresvärden HSB sagt upp kontraktet på grund av ombyggnad.

– Blir vi utan lokaler kommer folk att stanna hemma. Det är en kostnadsfråga, att åka till Uppsalas moské är dyrt och många saknar bil. Vi behöver en lokal här i Märsta, säger Imamen Nazir Ahnad Aruf.

Församlingen driver förutom gudstjänst också studiecirklar, barnverksamhet och har fungerat som en första mötesplats för flera nyanlända, enligt ordförande AlamShahidul. Han och imamen ser svårigheter med att fortsätta sitt arbete.

Artikelbild

| Lokalen inrymmer max 15 personer på grund av säkerhetsskäl. Alam Shahidul, Nazir Ahnad Aruf och MB Mahmood på bilden.

– Som församling bär vi ett viktigt ansvar, att lära våra nya medborgare om de rättigheter och skyldigheter vi har i svenska samhället och hur svenska samhället är uppbyggt. Vi behöver en plats där vi kan ha större verksamhet, där kvinnor och barn också får plats, säger imamen Nazir Ahnad Aruf.

I nuvarande lokal hör inte folk predikan, vilket är ett problem, framförallt på vintern. Församlingens verksamhet sker olika tider på dygnet vilket stört grannar och även gudstjänsterna.

– Ibland blir vi blockerade, ibland tutade på. Det finns ingen säkerhet, säger församlingsmedlemmen Ishtiaq Ahmed.

Församlingen önskar bygga en moské med möjlighet att ha möten och bön vid olika tider på dygnet. För att få ekonomiskt bidrag behöver församlingen köpa mark, vilket det saknas pengar till. 2016 frågade föreningen kommunen om markhjälp men fick till svar att ärendet inte prioriteras. Sigtuna kommun har kritiserats i Uppdrag granskning 2017, då för att fotbollsklubben Valsta Syrianska IK sluppit undan att betala hyra under 13 år. Något som känts orättvist, anser ordförande Alam Shahidul.

Artikelbild

| Trångt under fredagsbönen. "Det är svårt på vintern när det är kallt", säger församlingsmedlem Ishtiaq Ahmed

– Vi har ett viktigt förebyggande arbete, där vi har ansvar för Märstas unga så de inte radikaliseras. Det behövs en plats där läran kan diskuteras och unga får en sund vägledning, fyller imamen Nazir Ahnad Aruf i.

Församlingen har erbjudits en lokal, men med en hyra som är tio gånger högre än den de har idag, något de inte har råd att tacka ja till.

Mark och exploateringschef Germund Landkvist hoppas att församlingen hittar en lokal med bra kollektivtrafikförbindelser, men kommunens beslut går inte att överklaga.

– Det inte är ovanligt att markintressenter får ett sådant besked, eftersom vi inte alltid har mark att sälja och att intresset för mark är stort, säger Germund Landqvist på Sigtuna stadsbyggnadskontor.