Som Sigtunabygden tidigare rapporterat har en del av Valstaskolan stängts av politikerna för att kunna garantera elevernas trygghet och lärande.

Sigtunabon Mariah Wennberg har barn som går på S:ta Gertruds skola. Hon berättar om situationen när det stod klart att den misstänkte fritidsledaren blivit häktad.

– Barnen mådde ju inte bra. Och sedan började rykten att gå. Då blir det en tolkningsfråga utifrån varje barn beroende på vilken ålder man är i och hur man i övrigt mår, säger hon.

Mariah Wennberg berättar att det finns stora problem på skolan, som mobbning, stök, samt oro kring den misstänkte fritidsledaren.

Så hon blev förvånad när hon fick veta att elever från Valstaskolan nyligen skulle flyttas till S:ta Gertruds skola.

– Tyvärr har jag inte ens vetat om att elever från Valstaskolan skulle flyttas till S:ta Gertrud. Antingen har jag missat den infon eller så har jag inte fått den, säger hon.

Som Sigtunabygden tidigare rapporterat har Valstaskolans mellanstadie avvecklats av säkerhetsskäl. 119 elever påverkas av beslutet som innebär att eleverna flyttas till olika skolor i kommunen. 14 av de 119 eleverna har hamnat på S:ta Gertrud.

– Jag mår dåligt av tanken på att det blir ännu fler barn i skolan. En skola som redan har stora sprickor. Hur ska dom klara av att lyfta fram fler välmående barn till framtiden? Jag är orolig för att det som vanligt bara är ett beslut som inte är genomtänkt. Om de inte klarar av de barnen som just nu mår dåligt, hur kommer de att påverkas med ännu fler barn? säger Mariah Wennberg.

Rektorn Erika Björklund delar dock inte hennes bild av skolsituationen.

– De nya eleverna har gett positiv energi och studiemotivation.

Läget är stabilt, trots misstankarna kring den före detta fritidsledaren, enligt henne.

Polisen har inte varit mycket på skolan, utan sköter sitt jobb på distans, med hjälp av skolpersonalen som ger dem uppgifter. Sigtuna kommun har också hjälpt till med extra stöd, elevhälsa, och hantering av situationen.

– Utifrån en svår situation så har det varit bra på skolan, säger Erika Björklund, som har varit rektor på S:ta Gertrud i drygt ett år.

Hon önskar dock att polisen kunnat ge mer information.

– Vi, liksom föräldrarna hade naturligtvis önskat mer information från polisen, men eftersom utredningen pågår så har vi bara kunna förmedla den officiella information vi fått via polis och åklagare.

En förälder håller med om att stämningen är god, åtminstone i den klass som hennes son går i.

På kommunfullmäktige torsdagen 20 april krävde Olov Holst (M) politiskt ansvar av majoriteten. Han ifrågasätter om skolan verkligen har fått det stöd den behöver. Han vill lyfta fram att resurserna inte räcker till.

– Skolan kan behöva en resursförstärkning i form av till exempel traumahantering. Man kan sätta in psykologer och extra stöd i klassrummen under lektionstid, under den period då polisutredningen pågår. Jag tycker att man inte har krishanterat skolan på ett professionellt sätt, utifrån det som föräldrar har berättat.

Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) sa under torsdagens kommunfullmäktigedebatt att barn och föräldrar som kallas till förhör får professionell hjälp av psykologer med flera från Barnahus, som är experter på sådana här trauman.

– Personalen har gjort ett fantastisk arbete för att skapa en så bra verksamhet som möjligt för alla elever. Det är såklart en oerhört svår situation som påverkar både barn, personal och föräldrar på skolan. Jag får löpande information som säger att personalen finns nära barnen och fångar upp dem som har frågor eller uttrycker oro, säger Pernilla Bergqvist.

Hon säger också att kommunens barn- och elevhälsa finns tillgänglig med resurser samt att polisen har ett nära samarbete med socialtjänsten i kommunen.

– Tack vare att skolan fått elever från Valsta har S:ta Gertrud även fått förstärkning av personal, vilket skolan säger har gjort att de kan prioritera stöd i de klasser där behov finns. Olov Holst ville att jag skulle kalla till ett möte men jag tror att det bästa är att föräldrar hör av sig enskilt till mig om de känner att de vill prata och berätta om hur de upplever situationen, detta med tanke på hur svår och känslig situationen är, säger Pernilla Bergqvist.

Mamman Mariah Wennberg säger så här:

– Skulle man börja kolla med lupp så tror jag att mycket skulle komma upp till ytan. Föräldrar är rädda. Men de lider med sina barn och kämpar vidare.

Läs mer här:

Begär förlängd åtalstid

Fritidsledaren ber om hjälp

Någon grät på mötet

De äventyrar våra barn

Skolans mellanstadium avvecklas

Ökat våld stänger delar av skola