Arbetet med de nya vandringslederna har pågått i två år. Nu är arbetet nästan klart.

–Jag slutar min tjänst om två veckor och därför vill jag att arbetet med lederna och stigarna blir klart. Steningedalsleden är den sista, säger Jochen Schreiber, som är kommunens landskapsekolog.

Leden sträcker sig från Måby vattenpark, upp genom Sköndalsskogen, förbi Pinbacken och vidare mot bäcken Skvalet och ner mot Steningebadet. Längs sträckan finns rastplatser och ett utkikstorn. På Sigtuna kommuns hemsida finns information om lederna.

Artikelbild

| Skyltar gör det lätt att följa de nya lederna och stigarna.

Den största delen av Steningedalsleden utgörs av stigar som redan fanns.

– Det är endast bitvis som vi fått ta bort sly, säger Jochen Schreiber.

För att ge utrymme till leden har staketet till hagen i Steningedalen, där nötkreatur betar under sommarhalvåret, bitvis flyttas några meter.

Det som återstår att göra vid Steningeleden är en enkel bro över Skvalet som rinner mellan järnvägen och Fortums värmekraftsverk ner i Märstaån.

Artikelbild

| Längs Steningeleden finns spåren av ett gammalt sågverk från 1800-talet.

Området har stora naturvärden. När Jochen och hans efterträdare, Uppsalabon Joakim Wester, visar sträckan görs två intressanta fågelobservationer: pilgrimsfalk och havsörn.

– I hagen här intill vet jag att det finns mycket blåvingar, säger Joakim Wester.

Vid det nya utkikstornet i Steningedalen kan vandraren välja två vägar, längs med Märstaån eller längs skogsbrynet här uppe, säger Jochen Schreiber.

– Det finns mycket natur i kommunen, men den kan vara svår att nå. Dessa leder och stigar förbinder olika områden och gör det lättare att nå naturreservaten och annan natur. Steningeleden korsar till exempel Upplandsleden som leder mot Rosersberg och Rävsta. I denna satsning ingår även naturguidningar som vi började med 2014 och som kommer att fortsätta under 2016, säger Jochen Schreiber.

När Sigtunabygden besöker Jochen och Joakim i arbetet med att sätta upp skyltar längs Steningeleden, så får de syn på något de inte sett förut. Där Skvalet rinner under Returvägen, bara ett par hundra meter från värmekraftverket, syns en 30 meter lång och tio meter bred stenkonstruktion. Den är mossbevuxen och syns knappt från vägen i det täta buskaget. Senare efterforskningar visar att det är rester från ett gammalt sågverk som låg där på 1800-talet.

– Märkligt att vi inte sett det tidigare, säger Joakim Wester.

jens.flyckt@sigtunabygden.se