Midgårdsbadet i Märsta är en unik anläggning, det är Nordens första biologiska utomhusbad och har funnits i nio år nu. Men inom några år måste det renoveras. Tanken är att nästa år ha tagit fram bra underlag så att kommunledningen kan besluta om badet ska fortsätta med biologisk rening, eller om det ska kloreras.

– Vi behöver renovera det biologiska filtret, och då handlar det om en stor investering. Alternativt så tar man pengar från den renoveringen för att förändra badet till en klorerad anläggning, säger Pekka Widegren, fritidschef i Sigtuna kommun. Utredningen har startat under våren och ska ge resultat nästa år.

Det var socialdemokraterna med dåvarande samarbetspartier som valde att bygga ett biologiskt renat bad.

– Det är ett miljövänligt alternativ. Klor förångas dessutom väldigt fort utomhus och när bassängerna är så stora kommer det att gå åt väldigt stora mängder klor, säger Marie Axelsson (S) tillträdande oppositionsråd.

Den nuvarande kommunledningen gav kultur- och fritidsförvaltningen uppdraget att undersöka möjligheterna för att ändra till klorering.

– Med klorerat vatten blir det helt dött, rent vatten med mycket kemikaliehantering och utökade kostnader för kemikaliehanteringen. Men det blir renare badvatten. Vattenkontrollen går också snabbare, en mätare visar exakt på sekunden vattnets värde. På ett biologiskt renat bad tar man också prov, men det tar tre dagar att odla prover, förklarar Pekka Widegren.

Tidningen har nyligen berättat om att kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd lagt ett föreläggande på badets stora utomhusbassäng.

Pekka Widegren berättar att badet har haft stora problem tidigare. Sommaren 2013 blev det ett norovirusutbrott – kräksjukan.

– Viruset sprids från människor, via direkt kontakt eller luftburet. Vattnet i sig sprider inte viruset. Många insjuknade och vi stängde och tömde bassängen för sanering.

Kräkvirus är inte ovanligt på turistanläggningar och badpooler, menar han. Som exempel nämner han rederiet Tallink Silja som hade ett utbrott av kräksjukan år 2016.

Skonas man om vattnet är klorerat?

– Både ja och nej. Det är mycket enklare att döda bakterier med klorerat vatten, men virus som kräksjukevirus lever kvar i luften en tid. Turistanläggningar med klorerat vatten har ändå smittspridningar. Men det är enklare att stänga sådana bad och köra riktigt starka medel för att slå ut smittan.

Läs även: Måste prova badvatten snabbare

Läs även:Så minns vi 2014

Läs även:Gymboom när allt fler vill träna