Invånarna har länge uttryckt sin oro över otryggheten i Sigtuna kommun, men den tidigare socialdemokratiska majoriteten har inte tagit oron på allvar, enligt kommunalrådet Olov Holst (M).

– Jag har pratat med många Märstabor och Valstabor. De tycker att det går åt fel håll med gängbildningar, vandalisering och misshandel. I minst fem år har vi i moderaterna haft tryggheten med i vår oppositionsbudget, men det blev alltid nedröstat, säger Olov Holst (M).

Nu när han är kommunalråd och leder regnbågskoalitionen som tog makten i höstas blir det en storsatsning på tryggheten.

Det finns siffror som visar hur läget ser ut i Sigtuna kommun. Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik för 2017 tillhör Sigtuna kommun de tio kommuner i Stockholms län med högst antal anmälningar om våldsbrott, sexualbrott, hot, vapenbrott, stöld och rån samt alkohol- och narkotikabrott.

– Polisen är huvudansvariga för att hålla ordning på gator och torg. Men eftersom de har monterat ned sin verksamhet och omorganiserat så har de inte kunnat göra ett bra jobb tycker jag. Då måste vi ta större ansvar.

20 miljoner ska användas för trygghetssatsningar.

– För att mota bort de kriminella och de som stör ordningen måste vi få fler synliga poliser. Så vi lägger pengar på ordningsvakter, två fältarbetare, två fältsekreterare med social utbildning, samt bevakningskameror.

Det är också viktigt att få folk att gå tillbaka till platser som upplevs som farliga.

– I dag är människor rädda att ta sig till vissa platser. Då tar de kriminella över på de ytorna. Vi måste ta tillbaka de ytorna genom att skapa evenemang, se till att affärer är öppna längre på kvällar, och få civilsamhället att bli engagerat.

En långsiktig lösning är att utbilda barn. Våldspreventionsprogram på Ekillaskolan och Trivas projekt på Tingvallaskolan är några exempel.

– Redan på förskolan och lågstadiet ska man skapa en känsla av värderingar och respekt för varandra.

All stadsplanering ska nu utgå ifrån principerna i Bo Trygg 2030, som betyder att alla nya bostadsområden planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. Märsta port och Sigtuna stadsängar, som är klara om fem-sex år, är exempel på sådana.

Genom det nybildade Business Improvement District, BID, kan Sigtunahem tillsammans med andra fastighetsägare samarbeta och se till att belysning funkar, att buskage tas bort, och att det är rent och klotterfritt med mera.

Ett trygghetscenter ska också etableras i år, och en trygghetsstrategi kommer också att tas fram under våren.

Läs också:

Valsta livas upp med fester i år

Här känns det otryggt i Valsta

Sigtuna testar trygghetsapp

Satsar på kommunala ordningsvakter

Valsta får ordningsvakter

Valstasatsningen återuppstår

Fältarbetare ska stötta ungdomarna

Skolsatsning: utbildning mot våld

Fältsekretare rekryteras

Trygghetscenter etableras i år