Poliskontoret i Märsta stängdes i slutet av 2014 i samband med polisens stora omorganisation. Sedan november förra året går polisen att besöka igen, om än bara några få timmar i veckan. Polisens mobila områdeskontor, som det kallas, står två timmar varje torsdag i närheten av Märsta station, busstorget och Ica Sätuna.

– Tanken är att medborgare ska kunna träffa och prata med sin lokalpolis, eftersom vi inte har någon station, säger kommunpolis Jonas Junered.

– Det är inte tänkt att kontoret ska vara operativt, personalen ska alltså inte att ta hand om polisanmälningar eller exempelvis hittegods. Det mäktar vi inte med. Men vi tar gladeligen emot tips om brott och om skeenden som man reagerat på. Bara det har en trygghetsskapande funktion i sig.

Just det trygghetsskapande arbetet ser Jonas Junered som något viktigt.

– Invånarna i Sigtuna kommun har en upplevd otrygghet som är på tok för stor med tanke på den brottslighet som sker. Det kan delvis bero på att man bara ser det svarta och att det är det som trycks ut i media och olika forum.

Den rullande verksamheten ska utvärderas i vår. Först då går det att säga om den får en fortsättning, men redan nu ser man att kontoret har uppnått vissa syften.

– Ett konkret exempel är att vi fick synpunkter om dålig belysning på Sätuna torg. Det tog vi upp med kommunen och fastighetsägaren direkt. Åtgärder är på gång, om de inte redan har gjorts.

Att återinföra ett permanent kontor i Märsta har efterlysts från medborgarhåll. Det tror dock inte Jonas Junered är någonting att räkna med.

– Det anses inte vara tillräckligt effektivt. Däremot kan det bli en grupp områdespoliser som kan verka mer regelbundet framöver, det ligger närmast till hands. Vi har anställt fyra områdespoliser som arbetar i de tre kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna. Målet är att de ska bli fler och få specifikt kommunansvar.

Vad tycker du om satsningar på kommunala ordningsvakter?

– Jag ser positivt på det och tycker att det behövs. Vi mäktar inte med att vara där varje kväll. Då får vi ta hjälp av vår förlängda arm, ordningsvakterna.

Kommunens säkerhetschef har sagt att det är för låg polisnärvaro i kommunen. Hur kommenterar du det?

– Det stämmer inte riktigt. Vi har prioriterat de områden i Sigtuna som är mest otrygga, runt Stationsgatan och Valsta centrum. Det är dit man åker om man jobbar brottsförebyggande med radiobil. Det var inte alltid lugnt i Valsta för att det fanns en polisstation i Märsta.